ULKOASIAINMINISTERIÖ: Suomelta 34,7 miljoonaa ilmastonmuutoksen torjumiseen kehitysmaissa

Cumulus_2

Suomelta 34,7 miljoonaa ilmastonmuutoksen torjumiseen kehitysmaissa

Suomi myöntää 34,7 miljoonaa euroa Vihreälle ilmastorahastolle ilmastonmuutoksen torjumiseen kehitysmaissa. Tämä on ensimmäinen osa Suomen 80 miljoonan euron rahoitustavoitteestarahaston ensimmäisellä rahoituskaudella vuosina 2015–2018.

Rahoitus koostuu vuosina 2013–2014 valtiolle kertyneistä päästöhuutokauppatuloista ja on osa Suomen virallista kehitysyhteistyörahoitusta. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan esittelemää päätöstä istunnossaan 8. lokakuuta.

“Hyväksyimme juuri YK:n huippukokouksessa kestävän kehityksen toimintaohjelman ja uudet tavoitteet, joissa ilmastoteot ovat keskeisessä roolissa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on välttämätöntä köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Ilmastonmuutoksen vastaisilla toimilla on suora vaikutus ruokaturvaan sekä kestäviin tapoihin hankkia vettä ja energiaa, jotka ovat myös hallituksen kehityspoliittisia painopisteitä. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuksia puhtaalle suomalaiselle teknologialle”, ministeri Toivakka sanoo.

“Seuraava tavoite on kunnianhimoinen ilmastosopimus Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa”, hän painottaa.

Ilmastosopimuksen alaisen Vihreän ilmastorahaston (Green Climate Fund, GCF) tehtävänä on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahastolla on laaja valikoima erilaisia rahoitusinstrumentteja, lahja- ja laina-apua. Sen tehtävänä on myös edistää yksityisten investointien saatavuutta. Tähän mennessä 37 maata on sitoutunut antamaan rahastolle yhteensä noin 10,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosina 2015–2018. Suurimmat rahoittajat ovat Yhdysvallat, Japani, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska. Suomi on edustettuna rahaston johtokunnassa, jonka seuraava kokous on Sambiassa marraskuun alussa. Suomea edustaa lähetystöneuvos Juha Pyykkö.

Suomen valtion myöntämä tai mobilisoima julkinen ilmastorahoitus koostuu muun muassa Vihreän ilmastorahaston kaltaisille ilmastosopimuksen alaisille rahastoille, kehityspankeille sekä esimerkiksi Finnfundille myönnettävästä rahoituksesta. Viime vuonna Suomen antama julkinen, kehitysmaille kanavoituva ilmastorahoitus oli noin 116 miljoonaa euroa, josta 54 prosenttia kohdistui ilmastonmuutoksen hillintään ja 46 prosenttia sopeutumiseen. Tänä vuonna julkisen ilmastorahoituksen on arvioitu olevan noin 88 miljoonaa euroa.