Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli kesällä pääosin hyvä viileän ja sateisen kesän vuoksi

c7df3e15e23df5c3b53e2dbc4e8e5830

HSY:n mittausten mukaan pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli kesä–elokuussa 2015 suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Katutyöt heikensivät ilmanlaadun hetkittäin huonoksi.

Alkukesästä pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli hyvä tai tyydyttävä viileän ja sateisen sään vuoksi. Ilmanlaatu on yleensä heikointa vilkasliikenteisten katujen varsilla, joita reunustavat korkeat rakennukset. Näissä nk. katukuiluissa tuulettuvuus on heikko, minkä vuoksi näillä alueilla ilmanlaatu oli alkukesästä 2015 heikointa. Ilmanlaatu oli erityisesti aamuruuhkatunteina katukuiluissa yleensä välttävä.

Juhannuksen jälkeen liikenteen määrä väheni, mikä paransi ilmanlaatua aamuisin. Ilmanlaadun osalta heinäkuu olikin paras kesän kuukausista.

Kun sää lämpeni elokuussa, myös saasteiden määrä ilmassa hieman kasvoi. Tällöin pakokaasuista peräisin olevan typpidioksidin määrä ylitti kerran vuorokausiohjearvon Töölöntullin katukuilussa.

Katutyöt nostivat ilman hiukkaspitoisuuksia Mäkelänkadulla elokuussa. Tällöin hengitettävien hiukkasten määrä ylitti kerran vuorokauden raja-arvotason. Hellejaksoille yleisiä, korkeita otsonipitoisuuksia ei kuitenkaan esiintynyt tänä kesänä lainkaan pääkaupunkiseudulla. Seudulle ei myöskään kulkeutunut pienhiukkasia tai muita ilmansaasteita alueen ulkopuolelta merkittäviä määriä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY seuraa ilmanlaatua 11 mittausasemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tämänhetkisen ilmanlaadun tilanteen voi tarkistaa osoitteesta www.hsy.fi/ilmanlaatu. Heikko ilmanlaatu voi aiheuttaa ärsytysoireita tai voimistaa hengitys- ja sydänsairaiden oireita. Ilmanlaatu luokitellaan viiteen eri luokkaan, joita ovat hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono.

Linkit

Kesän 2015 ilmanlaatukatsaus

Ajantasainen ilmanlaatutieto