Apr 28

Vappuaattoa vietetään enimmäkseen poutaisessa säässä

party_balloons

Ilmatieteen laitoksen torstaina 28. huhtikuuta tekemän ennusteen mukaan vappua vietetään vaihtelevan pilvisessä ja osin aurinkoisessa säässä, mutta sadekuuroja esiintyy paikoin.

Kapea ja heikkenevä sadealue ulottuu perjantaina maan kaakkoisosista Pohjanmaalle. Sadealueen itä- ja länsipuolella on osin aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on pääosin 10…15 astetta.

Vappuaattoa ja vappupäivää vietetään suuressa osassa maata vaihtelevan pilvisessä ja enimmäkseen poutaisessa säässä. Perjantain sadealueesta jää kuitenkin kosteampaa ilmamassaa Suomeen ja varsinkin iltapäivisin kehittyy siellä täällä sadekuuroja. Lämpötila kohoaa aurinkoisilla ja poutaisilla alueilla 12 ja 17 asteen välille, pohjoisimmassa Lapissa ja sadekuuron sattuessa on vähän viileämpää. Vappuyönä lämpötila laskee 2 ja 6 asteen välille, Lapissa paikoin noin nollaan.

Vappuviikonloppu suosii myös veneilyä, sillä tuuli on enimmäkseen heikkoa niin maalla kuin merellä. Heikko tuuli lisää kuitenkin sakeiden sumujen todennäköisyyttä, jotka saattavat ajautua myös rannikolle.

Viime vuonnakin lämpötilat olivat lähellä pitkän ajan keskiarvoja

Tilastojen mukaan päivälämpötila on vappuna keskimäärin maan etelä- ja keskiosassa 10 ja 15 asteen välillä, kun taas maan pohjoisosassa se on pääosin 5 ja 10 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee maan keski- ja pohjoisosassa vielä vapun aikaan tyypillisesti pakkasen puolelle, kun taas maan eteläosassa yölämpötila on tavallisesti asteen tai pari plussan puolella. Mahdolliset sateet tulevat etelässä tyypillisesti vetenä, mutta pohjoisessa myös räntä- ja lumisateet ovat tavanomaisia.

Ehjä lumipeite on vappuna tyypillisesti Oulun pohjoispuolelta Ilomantsiin ulottuvan linjan pohjoispuolella. Maan keskiosassakaan muutaman senttimetrin lumikerros ei ole epätavallista. Maan eteläosassa lumipeite on vappuna harvinainen, eli se toistuu keskimäärin korkeintaan kerran kymmenessä vuodessa.

Viime vuoden vappuna lämpötila oli suuressa osassa maata lähellä edellä mainittuja pitkän ajan keskiarvoja eli pääosin +5 ja +15 asteen välillä. Vappuaatto alkoi maan itäosassa lumipyryn merkeissä ja lunta kertyi vappuaattoaamuun mennessä Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen 10-30 cm. Vappupäiväksi heikommat vesi- ja räntäsateet painottuivat länteen ja pohjoiseen.

Apr 14

Suomen ilmasto-oloissa ja niiden muutoksissa suurta alueellista vaihtelua

muutos

Kuvassa on uuden hila-aineiston perusteella arvioitu vuoden keskilämpötilojen muutos (°C per vuosikymmen) viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Harmailla alueilla hila-aineistoon liittyy suurta epävarmuutta ja mustien pisteiden kohdalla muutos ei ole ollut tilastollisesti merkitsevää.

Ilmatieteen laitoksen uusi päivittäinen ilmastohila-aineisto paljastaa, että Suomen ilmasto on muuttunut. Muutoksen suuruudessa on huomattavaa alueellista vaihtelua.

Suomen ilmasto-oloissa, esim. vuoden keskilämpötiloissa ja keskimääräisissä lumensyvyyksissä, on viimeisen viiden vuosikymmenen aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Muutosten suuruudessa on kuitenkin huomattavaa alueellista vaihtelua (kuva). Esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Suomessa lämpenemisen nopeus on analyysien mukaan suurempaa kuin Keski-Suomessa. Lumen syvyys on pienentynyt suuressa osassa Suomea noin 1-2 cm vuosikymmenessä, joskaan toisaalla tuskin lainkaan.

Tiedot saatiin selville tutkimalla uutta päivittäistä ilmastohila-aineistoa. Alueellisesti ja ajallisesti yhtenäiset ilmastotiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä tutkittaessa Suomen ilmaston piirteitä eri puolilla maata. Uusi aineisto tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella paikallisesti ilmaston ja sen muutosten vaikutuksia yhteiskunnan eri aloihin, esimerkiksi maa- ja metsätalouteen.

Uusi päivittäinen ilmastohila-aineisto Suomelle (FMI ClimGrid) koostuu seitsemästä keskeisestä ilmastosuureesta: vuorokauden ylin, alin ja keskilämpötila, sademäärä, lumensyvyys sekä keskimääräinen ilmanpaine ja suhteellinen kosteus. Aineisto kattaa vuodet 1961–2014, ja sen alueellinen erotuskyky on 10 km x 10 km.

Aineiston laatimiseksi käytettiin tilastollista alueellistamismenetelmää, joka ottaa huomioon mm. topografian ja vesistöjen vaikutuksen paikalliseen ilmastoon. Näin saatiin tuotettua Suomen ja naapurimaiden sääasemien havaintojen pohjalta alueellisesti kattava karttamuotoinen aineisto. Lisäksi tutkimuksessa kehitetyllä uudella menetelmällä saatiin jokaiselle päivälle ja jokaiselle ilmastosuureelle tunnistettua ne alueet, joissa hila-aineistoon liittyvä epävarmuus on suurin. Tällaisia alueita on etenkin Lapissa muuta maata harvemman mittausasemaverkoston takia.

Apr 07

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmastotyö etenee

2016-04-07 12_39_12-1_2016-pks-ilmastoraportti-2015.pdf - Nitro Reader 3

Pääkaupunkiseudun kaupungeissa, HSL:ssä ja HSY:ssä tehtiin vuonna 2015 useita merkittäviä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Pääkaupunkiseudun ilmastotyötä kuvaavat avainindikaattorit näyttävät ensimmäistä kertaa vihreää. Jos hyvä kehitys jatkuu, voidaan seudun ilmastotavoitteet saavuttaa. Tiedot selviävät HSY:n julkaisemista Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja -katsauksesta sekä Pääkaupunkiseudun ilmastoraportista.

Useita merkittäviä ilmastotekoja

Helsingissä vuoden 2015 merkittävin ilmastoteko oli kaupungin päätös hyväksyä Helenin investointisuunnitelmat, lakkauttaa Hanasaaren kivihiilivoimala vuoden 2024 loppuun mennessä ja siirtyä kohti uusiutuvan energian hajautettua tuotantoa. Vantaalla puolestaan heinäkuussa käyttöönotettu Kehärata ja ekologisesti kestävän arjen mahdollistava Kivistön asuntomessualue olivat merkittäviä tekoja.

Parhaimpien käytännön esimerkkien joukossa on myös muun muassa Suomenojan jätevedenpuhdistamon lämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos, jolla tuotetaan jopa 15 prosenttia kaukolämmöntarpeesta Espoossa. HSY:n uusi karttapalvelu kertoo puolestaan parhaat paikat aurinkopaneeleille ja rakennusten hukkalämmön. Ilmastotekoja on koottu Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja -katsaukseen useita kymmeniä.
Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta: ilmastotyön avainindikaattorit näyttävät vihreää

– Ilmastotyön avainindikaattorit näyttävät nyt ensimmäistä kertaa kaikki vihreää, mikä kertoo siitä, että pääkaupunkiseudun pitkäjänteinen ilmastotyö on tuottanut tulosta ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Avainindikaattoreita ovat kasvihuonekaasupäästöt, energiankulutus, sähkönkulutus, kaukolämmön uusiutuvat energianlähteet, väestö- ja työpaikkatiheys, asemanseutujen täydentyminen, liikenteen kulkutapajakauma, kotitalouksien materiaalitehokkuus sekä ympäristöperusteiset julkiset hankinnat.

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt pienenivät vuonna 2014 neljä prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Suurin yksittäinen syy oli vähäpäästöinen kulutussähkö. Myös energiatehokkuus on parantunut. Pääkaupunkiseudun kotitalouksissa syntyvä jätteen määrä on vaihdellut 2000-luvun alkupuolella, mutta on viime vuosina ollut laskussa.

– Pääkaupunkiseutu kasvaa edelleen voimakkaasti. Yhdyskuntarakenne täydentyy, ja asukas- ja työpaikkamäärät raideliikenteen asemilla kasvavat monin paikoin nopeammin kuin seutu keskimäärin. Avainindikaattorit kertovat myönteisestä kehityksestä, mutta seudun ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan jatkuvasti uusia aktiivisia toimia, Inkinen sanoo.

Tietoa ilmastotyön seurannasta

HSY seuraa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 toteutumista laskemalla ja raportoimalla seudun kasvihuonekaasupäästöt sekä kokoamalla tiedot keskeisten ilmastonmuutoksen hillintää kuvaavien ilmastotyön avainindikaattorien kehityksestä vuosittain. Lisäksi HSY kokoaa yhteistyössä kaupunkien ja HSL:n kanssa vuosittain Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja -katsauksen, jossa esitellään parhaita esimerkkejä siitä, miten pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä HSY:n ja HSL:n ilmastotyö on edennyt eri sektoreilla.

Pääkaupunkiseudun ilmastotekoja 2015 -katsaus

:https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hillinta/ilmastotekoja/Sivut/default.aspx

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti, avainindikaattorit 2015:

https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Julkaisusarja/1_2016-pks-ilmastoraportti-2015.pdf

Posted in HSY