Oct 08

Revontulia kannattaa tarkkailla vielä ensi yönäkin

ISS023-E-58455_lrg

Ilmatieteen laitoksen mukaan revontulien todennäköisyys myös Lappia etelämpänä on vielä ensi yönä tavanomaista korkeammalla tasolla.

Torstaina 8.10. vastaisena yönä aurinkotuulen synnyttämä geomagneettinen myrsky oli voimakas. Revontulia oli näkyvissä koko Suomessa jo pian auringonlaskun jälkeen. Esimerkiksi Helsingissä nähtiin aktiviinen revontulivyö etelätaivaalla. Geomagneettinen aktiivisuus jatkui koko yön ja jatkuu yhä tänään. Aurinkotuulen nopeus on edelleen korkealla, mutta sen magneettikenttä ei ole aivan yhtä suotuisa komeille revontulille kuin 8.10 vastaisena yönä.

Ilmatieteen laitos on julkaissut helmikuusta lähtien kerran arkipäivässä julkaistavassa tiedotteessa arvion revontulten ja Auringon aiheuttamien radiohäiriöiden todennäköisyyden lähipäivinä. Tiedotukseen sisältyy tutkijan kirjoittama lyhyt vapaamuotoinen katsaus avaruussään tilaan. Tiedotus täydentää Auroras Now! -palvelua, joka seuraa revontuliin liittyvää magneettista aktiivisuutta Suomessa.

Revontulia tai muita avaruussään häiriöitä ei pystytä ennustamaan yhtä tarkasti kuin maanpäällistä säätä, koska avaruudessa ei ole yhtä kattavaa havaintoverkkoa kuin maanpinnalla. Aurinkoa tarkkailemalla voidaan kuitenkin jo hyvin arvioida, miten rauhallista tai myrskyisää avaruudessa lähipäivinä on. Siksi avaruussäätiedotuksessa voidaan tiedottaa suotuisista olosuhteista komeille revontulille. Koska kaikki auringonpurkaukset eivät kuitenkaan tuota komeita revontulia, viimeinen vahvistus ennusteille voidaan antaa vasta, kun aurinkotuulen häiriörintama riittävän lähellä Maata. Illan pimetessä onkin hyvä aina katsoa viimeisin avaruussäätutkijan arvio Ilmatieteen laitoksen tiedotteesta ja Auroras Now!- palvelun kuvaus geomagneettisesta aktiivisuudesta.

Ennusteessa mainitut radiohäiriöt eivät vaikuta tavallisen radion kuunteluun, vaan liittyvät pitkän matkan yhteyksiin tietyillä HF-radiotaajuuksilla. Tämä tieto on suunnattu pääasiassa radioamatööreille ja eräille ammattiryhmille.

Aurinko on tällä hetkellä ohittamassa 11-vuotisen aktiivisuusjaksonsa huippua, joten avaruussää on tämän ja parin seuraavan vuoden ajan keskimääräistä kiinnostavampaa seurattavaa.

http://ilmatieteenlaitos.fi/avaruussaa

Oct 08

ULKOASIAINMINISTERIÖ: Suomelta 34,7 miljoonaa ilmastonmuutoksen torjumiseen kehitysmaissa

Cumulus_2

Suomelta 34,7 miljoonaa ilmastonmuutoksen torjumiseen kehitysmaissa

Suomi myöntää 34,7 miljoonaa euroa Vihreälle ilmastorahastolle ilmastonmuutoksen torjumiseen kehitysmaissa. Tämä on ensimmäinen osa Suomen 80 miljoonan euron rahoitustavoitteestarahaston ensimmäisellä rahoituskaudella vuosina 2015–2018.

Rahoitus koostuu vuosina 2013–2014 valtiolle kertyneistä päästöhuutokauppatuloista ja on osa Suomen virallista kehitysyhteistyörahoitusta. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan esittelemää päätöstä istunnossaan 8. lokakuuta.

“Hyväksyimme juuri YK:n huippukokouksessa kestävän kehityksen toimintaohjelman ja uudet tavoitteet, joissa ilmastoteot ovat keskeisessä roolissa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on välttämätöntä köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Ilmastonmuutoksen vastaisilla toimilla on suora vaikutus ruokaturvaan sekä kestäviin tapoihin hankkia vettä ja energiaa, jotka ovat myös hallituksen kehityspoliittisia painopisteitä. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuksia puhtaalle suomalaiselle teknologialle”, ministeri Toivakka sanoo.

“Seuraava tavoite on kunnianhimoinen ilmastosopimus Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa”, hän painottaa.

Ilmastosopimuksen alaisen Vihreän ilmastorahaston (Green Climate Fund, GCF) tehtävänä on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahastolla on laaja valikoima erilaisia rahoitusinstrumentteja, lahja- ja laina-apua. Sen tehtävänä on myös edistää yksityisten investointien saatavuutta. Tähän mennessä 37 maata on sitoutunut antamaan rahastolle yhteensä noin 10,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosina 2015–2018. Suurimmat rahoittajat ovat Yhdysvallat, Japani, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska. Suomi on edustettuna rahaston johtokunnassa, jonka seuraava kokous on Sambiassa marraskuun alussa. Suomea edustaa lähetystöneuvos Juha Pyykkö.

Suomen valtion myöntämä tai mobilisoima julkinen ilmastorahoitus koostuu muun muassa Vihreän ilmastorahaston kaltaisille ilmastosopimuksen alaisille rahastoille, kehityspankeille sekä esimerkiksi Finnfundille myönnettävästä rahoituksesta. Viime vuonna Suomen antama julkinen, kehitysmaille kanavoituva ilmastorahoitus oli noin 116 miljoonaa euroa, josta 54 prosenttia kohdistui ilmastonmuutoksen hillintään ja 46 prosenttia sopeutumiseen. Tänä vuonna julkisen ilmastorahoituksen on arvioitu olevan noin 88 miljoonaa euroa.

Oct 05

Ilmatieteen laitos: Valion päivän myrsky varsin pitkäkestoinen

puuskat

Valion päivänä maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Kainuussa mitattiin laajalti 18–22 metriä sekunnissa puhaltaneita myrskypuuskia. Olosuhteet olivat otolliset runsaille puustovahingoille.

Valion päivän myrskyssä havaitut tuulenpuuskat olivat maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Kainuussa laajalti 18–22 metriä sekunnissa. Etenkin mittausasemilla, jotka edustivat aukeaa ympäristöä, kuten järvialueilla ja lentokentillä, havaittiin yli 25 m/s puuskia. Lounaisissa maakunnissa puuskat jäivät pääosin 15 m/s ja 20 m/s välille. Kaskisten Sälgrundissa mitattiin Valio-myrskyn voimakkain puuskalukema, joka oli 31,1 m/s. Merialueilla myös keskituulet ylsivät myrskylukemiin. Maa-alueilla voimakkain puuska havaittiin Toholammilla, jossa tuulen nopeus puuskassa ylsi 26,4 metriin sekunnissa.

”Maa-alueilla 10 minuutin keskituulet olivat pääosin 10–15 metriä sekunnissa. Tulee huomata, että maa-alueiden tuulivaroituksissa käytetään kokonaan puuskalukemia, koska maalla nimenomaan puuskat aiheuttavat tuhoja. Tutkimusten perusteella tiedetään, että hetkelliset lyhytaikaiset, kolmen sekunnin tuulen puuskat ylittävät 10 minuutin keskituulen nopeuden säätilanteesta riippuen jopa kaksinkertaisina”, muistuttaa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Tuomo Bergman.

Valio-myrsky aiheutti paljon puustovahinkoja
Valio-myrsky aiheutti runsaasti puustovahinkoja, joista seurasi myös laajoja sähkökatkoksia ja häiriöitä teleliikenteessä. ”Myrskytuhojen määrään vaikutti se, että puut olivat myrskyalueella suurimmaksi osaksi vielä lehdessä ja lisäksi maaperä oli kostea ja roudaton”, Bergman toteaa.  Suomen metsäkeskuksen mukaan vahingoittuneen puuston määrä on todennäköisesti 0,5-1,5 miljoonaa kuutiometriä, arvoltaan 20-50 miljoonaa euroa.

Valio-myrsky oli tuulennopeuksiltaan ja vahingoiltaan lähes Eino-myrskyn luokkaa. Valio-myrsky oli tuulennopeuksiltaan ja vahingoiltaan lähes Eino-myrskyn luokkaa. Valio-myrskyssä tuuli oli puuskaista pitkän aikaa ja myrskyvahinkoja syntyi yli 12 tunnin aikana. Myrskyn pitkä kestoaika selittää osin tuulivahinkojen huomattavaa määrää.

valio_kuusia_linjalla

Puuskainen tuuli aiheutti ensimmäiset vahingot perjantaina iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rannikolla. Maan itä- ja eteläosaan voimakkaimmat puuskat saapuivat vasta illalla ja 3.10. vastaisena yönä. Yöllä myrskypuuskia havaittiin vielä monin paikoin maan itäosassa, etenkin Saimaan alueella.

Pelastustoimen tehtäviä kertyi Suomessa yhteensä noin 1700 kpl. Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että Valio-myrsky aiheutti heidän alueellaan noin 200–300 tehtävää. ”Sääennusteet osuivat nappiin sekä reitin että tuulen nopeuden puolesta.  Torstaina saadun Luova-tiedotteen jälkeen aloitettiin tilanteen tehostettu seuranta ja kun nähtiin, että tietyt tuulen raja-arvot tulevat ylittymään, tehostettiin perjantaina toimintavalmiutta kaikilla paloasemilla. Toiminta on hioutunutta useampien vastaavien tilanteiden jäljiltä”, Halmeslahti toteaa.